ออกแบบเว็บไซต์ , Web Design , Website , Web Site Design , ออกแบบ , เว็บไซต์ , ภูเก็ต
Staff log in
 
TH
EN
 
   
 

Domain Name & Hosting

     1. Package Domain Name & Hosting A
         - พื้นที่ 100MB
         - ระยะเวลา 1 ปี
         - พิเศษ รับประกันโฮสติ้ง 2 เดือน
         >> ราคา 1,500 บาท
     2. Package Domain Name & Hosting B
         - พื้นที่ 200 MB
         - ระยะเวลา 1 ปี
         - พิเศษ รับประกันโฮสติ้ง 4 เดือน
         >> ราคา 2,000 บาท
     3. Package Domain Name & Hosting C
         - พื้นที่ 1000 MB
         - ระยะเวลา 1 ปี
         - พิเศษ รับประกันโฮสติ้ง 4 เดือน
         >> ราคา 2,500 บาท
     4. Package Domain Name & Hosting D
         - พื้นที่ 2000 MB
         - ระยะเวลา 1 ปี
         - พิเศษ รับประกันโฮสติ้ง 4 เดือน
         >> ราคา 3,000 บาท


บริการเสริม Package Web A

     1. เพิ่มระบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
         - ในกรณีที่ผู้จ้างมีข้อมูล 1 ภาษา ราคา 4,500* บาท *หรือตามจำนวนข้อมูล
         - ในกรณีที่ผู้จ้างมีข้อมูลทั้งสองภาษา ราคา 3,500 บาท
     2. บริการใส่ข้อมูลเพิ่มเติม/เพิ่มหน้า
         >> กรณีลูกค้ามีข้อมูลให้ ราคา 500 บาท / Package / หน้า
         >> กรณีลูกค้าไม่มีข้อมูล ราคา 1000 บาท / Package / หน้า


บริการเสริม Package Web Tour Management

     1. บริการใส่ข้อมูล Package Tour
         >> กรณีลูกค้ามีข้อมูลให้ ราคา 350 บาท /Package/หน้า
         >> กรณีลูกค้าไม่มีข้อมูล ราคา 500 บาท /Package/หน้า


Package Logo design A

     - Logo design 4 pattern (ออกแบบโลโก้ 4 แบบ)
     - Design introduce (สามารถให้คำแนะนำรูปแบบที่ต้องการ)
     - Edit 1 time (เลืือก 1 โลโก้ เพื่อแก้ไขได้ 1 ครั้ง)
     >> Price 3,900 Baht.

Package Logo design B

     - Logo design 6 pattern (ออกแบบโลโก้ 8 แบบ)
     - Design introduce (สามารถให้คำแนะนำรูปแบบที่ต้องการ)
     - Edit 2 time (เลืือก 2 โลโก้ เพื่อแก้ไขได้ 1 ครั้ง)
     >> Price 5,900 Baht*ในกรณที่ลูกค้ามีโดเมนและโฮสติ้งแล้ว มีส่วนลด 300 -1000 บาท (แล้วแต่Package)
**ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมรชั่นและราคา โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
***ข้อความ รูปภาพที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
****ราคาดังกล่าวยังไม่รวม Vat
          - ในกรณีต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย +เพิ่ม 3%
          - ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี +เพิ่ม 7%