ออกแบบเว็บไซต์ , Web Design , Website , Web Site Design , ออกแบบ , เว็บไซต์ , ภูเก็ต
Staff log in
 
   
 

Package Web design A

     - Design a new Template for your Website (ออกแบบเว็บไซต์ในสไตล์ของคุณ1แบบ)
     - Web design 8 page (ออกแบบเว็บไซต์ หน้าย่อยไม่เกิน 8 หน้า)
     - Picture Header Slide Show (ภาพสไลด์โชว์ ส่วนบนของเว็บไซต์)
     - Mobile Support (รองรับการแสดงผล บนจอมือถือ)
     - Website page Plain HTML, CSS (เว็บไซต์เขียนด้วย HTML,CSS)
     - Web traffic counter (ระบบนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)
     - Website will be support SEO (เว็บไซต์รองรับ Search engine ช่วยให้ค้นหาเจอง่าย)
     - Domain name register 1 year (.com, .net, .org) (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1 ปี)
     - Server space 100 MB (พื้นที่บนโฮสติ้ง 100 Mb)
     - 10 E-mail account (อีเมล์ 10 ชื่อ)
     - Search engine register (ลงทะเบียนโปรแกรมค้นหา เช่น google yahoo)
     - Web update 1 time (อับเดจข้อมูล 1 ครั้ง)
     >> Price 9,900 Baht.


Package Web design A Responsive
(PC, Tablet, Mobile)


     - Design a new Template for your Website (ออกแบบเว็บไซต์ในสไตล์ของคุณ1แบบ)
     - Web design 8 page (ออกแบบเว็บไซต์ หน้าย่อยไม่เกิน 8 หน้า)
     - Picture Header Slide Show (ภาพสไลด์โชว์ ส่วนบนของเว็บไซต์)
     - Mobile Support (รองรับการแสดงผล บนจอมือถือ)
     - Responsive PC, Tablet, Mobile (ปรับขนาดตาม มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์)
     - Website page Plain HTML, CSS (เว็บไซต์เขียนด้วย HTML,CSS)
     - Web traffic counter (ระบบนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)
     - Website will be support SEO (เว็บไซต์รองรับ Search engine ช่วยให้ค้นหาเจอง่าย)
     - Domain name register 1 year (.com, .net, .org) (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1 ปี)
     - Server space 100 MB (พื้นที่บนโฮสติ้ง 100 Mb)
     - 10 E-mail account (อีเมล์ 10 ชื่อ)
     - Search engine register (ลงทะเบียนโปรแกรมค้นหา เช่น google yahoo)
     - Web update 1 time (อับเดจข้อมูล 1 ครั้ง)
     >> Price 17,900 Baht. พิเศษเหลือ 15,000 บาท
     เงื่อนไขและข้อตกลงการทำเว็บไซต์กรุณาอ่าน >> คลิก


Package Web design B

     - Design a new Template for your Website (ออกแบบเว็บไซต์ในสไตล์ของคุณ1แบบ)
     - Web design 15 page (ออกแบบเว็บไซต์ หน้าย่อยไม่เกิน 15 หน้า)
     - Picture Header Slide Show (ภาพสไลด์โชว์ ส่วนบนของเว็บไซต์)
     - Mobile Support (รองรับการแสดงผล บนจอมือถือ)
     - Website page Plain HTML, CSS (เว็บไซต์เขียนด้วย HTML,CSS)
     - Web traffic counter (ระบบนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)
     - Website will be support SEO (เว็บไซต์รองรับ Search engine ช่วยให้ค้นหาเจอง่าย)
     - 2 language Thai, English (ระบบ 2 ภาษา)
     - Domain name register 1 year (.com, .net, .org) (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1ปี)
     - Server space 200 MB (พืื้นที่บนโฮสติ้ง 200 Mb)
     - 20 E-mail account (อีเมล์ 20 ชื่อ)
     - Search engine register (ลงทะเบียนโปรแกรมค้นหา เช่น google yahoo)
     - Web update 3 time (อับเดจข้อมูล 3 ครั้ง)
     >> Price 14,900 Baht.


Package Web Tour Management

     - Design a new Template for your Website (ออกแบบเว็บไซต์ในสไตล์ของคุณ1แบบ)
     - Web design & Development (ออกแบบเว็บไซต์ และ พัฒนาระบบ)
     - Tour management system (ระบบจัดการทัวร์)
     - Picture Header Slide Show (ภาพสไลด์โชว์ ส่วนบนของเว็บไซต์)
     - Mobile Support (รองรับการแสดงผล บนจอมือถือ)
     - PHP Programming (เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP)
     - Website page Plain HTML, CSS, PHP, JavaScript
     - Web traffic counter (ระบบนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)
     - Website will be support SEO (เว็บไซต์รองรับ Search engine ช่วยให้ค้นหาเจอง่าย)
     - 1 language System (ระบบ 1 ภาษา)
     - Domain name register 1 year (.com, .net, .org) (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1 ปี)
     - Server space 500 MB (พื้นที่บนโฮสติ้ง 500 Mb)
     - 20 E-mail account (อีเมล์ 20 ชื่อ)
     - Search engine register (ลงทะเบียนโปรแกรมค้นหา เช่น google yahoo)
     - Web update 3 time (อับเดจข้อมูล 3 ครั้ง)
     >> Start price 24,000 Baht.
     เงื่อนไขและข้อตกลงการทำเว็บไซต์กรุณาอ่าน >> คลิก


Package Web Tour Management (Responsive PC, Tablet, Mobile)

     - Design a new Template for your Website (ออกแบบเว็บไซต์ในสไตล์ของคุณ1แบบ)
     - Web design & Development (ออกแบบเว็บไซต์ และ พัฒนาระบบ)
     - Tour management system (ระบบจัดการทัวร์)
     - Picture Header Slide Show (ภาพสไลด์โชว์ ส่วนบนของเว็บไซต์)
     - Mobile Support (รองรับการแสดงผล บนจอมือถือ)
     - Responsive PC, Tablet, Mobile (ปรับขนาดตาม มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์)
     - PHP Programming (เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP)
     - Website page Plain HTML, CSS, PHP, JavaScript
     - Web traffic counter (ระบบนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)
     - Website will be support SEO (เว็บไซต์รองรับ Search engine ช่วยให้ค้นหาเจอง่าย)
     - 1 language System (ระบบ 1 ภาษา)
     - Domain name register 1 year (.com, .net, .org) (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1 ปี)
     - Server space 500 MB (พื้นที่บนโฮสติ้ง 500 Mb)
     - 20 E-mail account (อีเมล์ 20 ชื่อ)
     - Search engine register (ลงทะเบียนโปรแกรมค้นหา เช่น google yahoo)
     - Web update 3 time (อับเดจข้อมูล 3 ครั้ง)
     >> Price 34,000 Baht. พิเศษเหลือ 30,000 บาท
     เงื่อนไขและข้อตกลงการทำเว็บไซต์กรุณาอ่าน >> คลิก


Package Web Hotel Agent Management

     - Design a new Template for your Website (ออกแบบเว็บไซต์ในสไตล์ของคุณ1แบบ)
     - Web design & Development (ออกแบบเว็บไซต์ และ พัฒนาระบบ)
     - Hotel management system (ระบบจัดการโรงแรมต่างๆ)
     - Picture Header Slide Show (ภาพสไลด์โชว์ ส่วนบนของเว็บไซต์)
     - Mobile Support (รองรับการแสดงผล บนจอมือถือ)
     - PHP Programming (เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP)
     - Website page Plain HTML, CSS, PHP, JavaScript
     - Web traffic counter (ระบบนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)
     - Website will be support SEO (เว็บไซต์รองรับ Search engine ช่วยให้ค้นหาเจอง่าย)
     - 1 language System (ระบบ 1 ภาษา)
     - Domain name register 1 year (.com, .net, .org) (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1 ปี)
     - Server space 500 MB (พื้นที่บนโฮสติ้ง 500 Mb)
     - 20 E-mail account (อีเมล์ 20 ชื่อ)
     - Search engine register (ลงทะเบียนโปรแกรมค้นหา เช่น google yahoo)
     - Web update 3 time (อับเดจข้อมูล 3 ครั้ง)
     >> Start price 26,000 Baht.
     เงื่อนไขและข้อตกลงการทำเว็บไซต์กรุณาอ่าน >> คลิก


Package Web Property Management

     - Design a new Template for your Website (ออกแบบเว็บไซต์ในสไตล์ของคุณ1แบบ)
     - Web design & Development (ออกแบบเว็บไซต์ และ พัฒนาระบบ)
     - Property management system (ระบบจัดการอสังหาริมทรัพย์)
     - Picture Header Slide Show (ภาพสไลด์โชว์ ส่วนบนของเว็บไซต์)
     - Mobile Support (รองรับการแสดงผล บนจอมือถือ)
     - PHP Programming (เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP)
     - Website page Plain HTML, CSS, PHP, JavaScript
     - Web traffic counter (ระบบนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)
     - Website will be support SEO (เว็บไซต์รองรับ Search engine ช่วยให้ค้นหาเจอง่าย)
     - 1 language System (ระบบ 1 ภาษา)
     - Domain name register 1 year (.com, .net, .org) (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1 ปี)
     - Server space 500 MB (พื้นที่บนโฮสติ้ง 500 Mb)
     - 20 E-mail account (อีเมล์ 20 ชื่อ)
     - Search engine register (ลงทะเบียนโปรแกรมค้นหา เช่น google yahoo)
     - Web update 3 time (อับเดจข้อมูล 3 ครั้ง)
     >> Start price 29,000 Baht.
     เงื่อนไขและข้อตกลงการทำเว็บไซต์กรุณาอ่าน >> คลิก


Package Web Property Management (Responsive PC, Tablet, Mobile)

     - Design a new Template for your Website (ออกแบบเว็บไซต์ในสไตล์ของคุณ1แบบ)
     - Web design & Development (ออกแบบเว็บไซต์ และ พัฒนาระบบ)
     - Property management system (ระบบจัดการอสังหาริมทรัพย์)
     - Picture Header Slide Show (ภาพสไลด์โชว์ ส่วนบนของเว็บไซต์)
     - Mobile Support (รองรับการแสดงผล บนจอมือถือ)
     - Responsive PC, Tablet, Mobile (ปรับขนาดตาม มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์)
     - PHP Programming (เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP)
     - Website page Plain HTML, CSS, PHP, JavaScript
     - Web traffic counter (ระบบนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)
     - Website will be support SEO (เว็บไซต์รองรับ Search engine ช่วยให้ค้นหาเจอง่าย)
     - 1 language System (ระบบ 1 ภาษา)
     - Domain name register 1 year (.com, .net, .org) (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1 ปี)
     - Server space 500 MB (พื้นที่บนโฮสติ้ง 500 Mb)
     - 20 E-mail account (อีเมล์ 20 ชื่อ)
     - Search engine register (ลงทะเบียนโปรแกรมค้นหา เช่น google yahoo)
     - Web update 3 time (อับเดจข้อมูล 3 ครั้ง)
     >> Price 39,000 Baht. พิเศษเหลือ 35,000 บาท
     เงื่อนไขและข้อตกลงการทำเว็บไซต์กรุณาอ่าน >> คลิก


Package Web Tour & Property Management

     - Design a new Template for your Website (ออกแบบเว็บไซต์ในสไตล์ของคุณ1แบบ)
     - Web design & Development (ออกแบบเว็บไซต์ และ พัฒนาระบบ)
     - Tour management system (ระบบจัดการทัวร์)
     - Property management system (ระบบจัดการอสังหาริมทรัพย์)
     - Picture Header Slide Show (ภาพสไลด์โชว์ ส่วนบนของเว็บไซต์)
     - Mobile Support (รองรับการแสดงผล บนจอมือถือ)
     - PHP Programming (เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP)
     - Website page Plain HTML, CSS, PHP, JavaScript
     - Web traffic counter (ระบบนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)
     - Website will be support SEO (เว็บไซต์รองรับ Search engine ช่วยให้ค้นหาเจอง่าย)
     - 1 language System (ระบบ 1 ภาษา)
     - Domain name register 1 year (.com, .net, .org) (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1 ปี)
     - Server space 500 MB (พื้นที่บนโฮสติ้ง 500 Mb)
     - 20 E-mail account (อีเมล์ 20 ชื่อ)
     - Search engine register (ลงทะเบียนโปรแกรมค้นหา เช่น google yahoo)
     - Web update 3 time (อับเดจข้อมูล 3 ครั้ง)
     >> Start price 44,000 Baht.
     เงื่อนไขและข้อตกลงการทำเว็บไซต์กรุณาอ่าน >> คลิก


Package Web Hotel & Tour Agent Management

     - Design a new Template for your Website (ออกแบบเว็บไซต์ในสไตล์ของคุณ1แบบ)
     - Web design & Development (ออกแบบเว็บไซต์ และ พัฒนาระบบ)
     - Hotel management system (ระบบจัดการโรงแรมต่างๆ)
     - Tour management system (ระบบจัดการทัวร์)
     - Picture Header Slide Show (ภาพสไลด์โชว์ ส่วนบนของเว็บไซต์)
     - Mobile Support (รองรับการแสดงผล บนจอมือถือ)
     - PHP Programming (เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP)
     - Website page Plain HTML, CSS, PHP, JavaScript
     - Web traffic counter (ระบบนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)
     - Website will be support SEO (เว็บไซต์รองรับ Search engine ช่วยให้ค้นหาเจอง่าย)
     - 1 language System (ระบบ 1 ภาษา)
     - Domain name register 1 year (.com, .net, .org) (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1 ปี)
     - Server space 500 MB (พื้นที่บนโฮสติ้ง 500 Mb)
     - 20 E-mail account (อีเมล์ 20 ชื่อ)
     - Search engine register (ลงทะเบียนโปรแกรมค้นหา เช่น google yahoo)
     - Web update 3 time (อับเดจข้อมูล 3 ครั้ง)
     >> Start price 34,000 Baht.
     เงื่อนไขและข้อตกลงการทำเว็บไซต์กรุณาอ่าน >> คลิก


Package Web Hotel Management

     - Design a new Template for your Website (ออกแบบเว็บไซต์ในสไตล์ของคุณ1แบบ)
     - Web design & Development (ออกแบบเว็บไซต์ และ พัฒนาระบบ)
     - Hotel management system (ระบบจัดการโรงแรม)
     - Reservation system (ระบบจัดการจองห้องพัก)
     - Payment online system (ระบบจ่ายเงินออนไลน์)
     - Picture Header Slide Show (ภาพสไลด์โชว์ ส่วนบนของเว็บไซต์)
     - Mobile Support (รองรับการแสดงผล บนจอมือถือ)
     - PHP Programming (เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP)
     - Website page Plain HTML, CSS, PHP, JavaScript
     - Web traffic counter (ระบบนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)
     - Website will be support SEO (เว็บไซต์รองรับ Search engine ช่วยให้ค้นหาเจอง่าย)
     - 1 language System (ระบบ 1 ภาษา)
     - Domain name register 1 year (.com, .net, .org) (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1 ปี)
     - Server space 500 MB (พื้นที่บนโฮสติ้ง 500 Mb)
     - 20 E-mail account (อีเมล์ 20 ชื่อ)
     - Search engine register (ลงทะเบียนโปรแกรมค้นหา เช่น google yahoo)
     - Web update 3 time (อับเดจข้อมูล 3 ครั้ง)
     >> Start price 39,000 Baht.
     เงื่อนไขและข้อตกลงการทำเว็บไซต์กรุณาอ่าน >> คลิก


Package Web E-Commerce

     - Design a new Template for your Website (ออกแบบเว็บไซต์ในสไตล์ของคุณ1แบบ)
     - Web design & Development (ออกแบบเว็บไซต์ และ พัฒนาระบบ)
     - E-Commerce management system (ระบบจัดการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์์)
     - Product Management (ระบบสามารถจัดการสินค้าได้)
     - Orders Management (ระบบสามารถจัดการออร์เดอร์)
     - Picture Header Slide Show (ภาพสไลด์โชว์ ส่วนบนของเว็บไซต์)
     - Mobile Support (รองรับการแสดงผล บนจอมือถือ)
     - PHP Programming (เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP)
     - Website page Plain HTML, CSS, PHP, JavaScript
     - Web traffic counter (ระบบนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)
     - Website will be support SEO (เว็บไซต์รองรับ Search engine ช่วยให้ค้นหาเจอง่าย)
     - 1 language System (ระบบ 1 ภาษา)
     - Domain name register 1 year (.com, .net, .org) (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1 ปี)
     - Server space 500 MB (พื้นที่บนโฮสติ้ง 500 Mb)
     - 20 E-mail account (อีเมล์ 20 ชื่อ)
     - Search engine register (ลงทะเบียนโปรแกรมค้นหา เช่น google yahoo)
     - Web update 3 time (อับเดจข้อมูล 3 ครั้ง)
     >> Start price 29,000 Baht.
     เงื่อนไขและข้อตกลงการทำเว็บไซต์กรุณาอ่าน >> คลิก


Package Web design & development

     - Design a new Template for your Website (ออกแบบเว็บไซต์ในสไตล์ของคุณ1แบบ)
     - Web design & Development (ออกแบบเว็บไซต์ และ พัฒนาระบบ)
     - Web management system (ระบบจัดการเว็บไซต์)
     - Picture Header Slide Show (ภาพสไลด์โชว์ ส่วนบนของเว็บไซต์)
     - Mobile Support (รองรับการแสดงผล บนจอมือถือ)
     - PHP Programming (เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP)
     - Website page Plain HTML, CSS, PHP, JavaScript
     - Web traffic counter (ระบบนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)
     - Website will be support SEO (เว็บไซต์รองรับ Search engine ช่วยให้ค้นหาเจอง่าย)
     - 1 language System (ระบบ 1 ภาษา)
     - Domain name register 1 year (.com, .net, .org) (ลงทะเบียนโดเมน 1 ปี)
     - Hosting 1 year (โฮสติ้ง 1 ปี)
     - Server space 200 MB (พื้นที่บนโฮสติ้ง 500 Mb)
     - 20 E-mail account (อีเมล์ 20 ชื่อ)
     - Search engine register (ลงทะเบียนโปรแกรมค้นหา เช่น google yahoo)
     - Web update 3 time (อับเดจข้อมูล 3 ครั้ง)
     >> Start price 19,000 Baht.
     เงื่อนไขและข้อตกลงการทำเว็บไซต์กรุณาอ่าน >> คลิก

*ในกรณที่ลูกค้ามีโดเมนและโฮสติ้งแล้ว มีส่วนลด 300 -1000 บาท (แล้วแต่Package)
**ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมรชั่นและราคา โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
***ข้อความ รูปภาพที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของเว็บไซต์
****ราคาดังกล่าวยังไม่รวม Vat
          - ในกรณีต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย +เพิ่ม 3%
          - ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี +เพิ่ม 7%

*****เงื่อนไขและข้อตกลงการทำเว็บไซต์ (Policy) กรุณาอ่าน >> คลิก การตกลงว่าจ้างงานทุกกรณี ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง